Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn năm 2021. Ảnh: FTU
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn năm 2021. Ảnh: FTU
Trường Đại học Ngoại thương công bố điểm sàn năm 2021. Ảnh: FTU
Lên top