Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn xét tuyển 2021

Điểm sàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021 là 20 điểm. Ảnh: LĐO
Điểm sàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021 là 20 điểm. Ảnh: LĐO
Điểm sàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021 là 20 điểm. Ảnh: LĐO
Lên top