Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Những người thầy chưa từng được kỷ niệm Ngày Nhà giáo

Lớp học xóa mù chữ của thiếu úy Vàng Lao Lừ tại bản Co Muông. Ảnh: Thanh Thuận
Lớp học xóa mù chữ của thiếu úy Vàng Lao Lừ tại bản Co Muông. Ảnh: Thanh Thuận