"Ném tiền" nhập học trường dân lập hay chờ điểm chuẩn công lập lớp 10?