Năng suất lao động của 23 người Việt mới bằng 1 người Singapore

 Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng. Ảnh: HN
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng. Ảnh: HN
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng. Ảnh: HN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top