Long An: Đề thi THPT Quốc gia được công an, quân sự bảo vệ nghiêm ngặt

Tại Trường THPT Chuyên Long An (TP.Tân An) đề thi đang được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tại Trường THPT Chuyên Long An (TP.Tân An) đề thi đang được bảo vệ nghiêm ngặt.