Thi THPT quốc gia 2018: Các lỗi kỹ thuật khi tô phiếu trắc nghiệm thí sinh cần lưu ý