“Loạn” giá hồ sơ, lệ phí đăng ký dự thi tuyển sinh đầu cấp

Hiện nay mỗi trường đưa ra một mức lệ phí khác nhau với việc tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10. Phụ huynh vì việc học của con, đắt mấy cũng vẫn phải chi tiền. Ảnh Hoàng Anh.
Hiện nay mỗi trường đưa ra một mức lệ phí khác nhau với việc tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10. Phụ huynh vì việc học của con, đắt mấy cũng vẫn phải chi tiền. Ảnh Hoàng Anh.
Hiện nay mỗi trường đưa ra một mức lệ phí khác nhau với việc tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10. Phụ huynh vì việc học của con, đắt mấy cũng vẫn phải chi tiền. Ảnh Hoàng Anh.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM