Hà Nội bỏ quy định "trói chân" trong tuyển sinh đầu cấp