Lộ đề thi học kỳ 2 ở Quảng Ngãi: Nguy cơ lộ nhiều bộ đề

Trường THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hà Ba
Trường THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hà Ba
Trường THCS Trần Hưng Đạo. Ảnh: Hà Ba
Lên top