Lãnh đạo địa phương tăng cường chỉ đạo thi THPT quốc gia để chống gian lận

Từ thời điểm tháng 7.2018 - khi phát hiện ra những sai phạm trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại một số địa phương - đến nay dư luận vẫn chờ kết quả xử lý vụ việc.
Từ thời điểm tháng 7.2018 - khi phát hiện ra những sai phạm trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại một số địa phương - đến nay dư luận vẫn chờ kết quả xử lý vụ việc.
Từ thời điểm tháng 7.2018 - khi phát hiện ra những sai phạm trong việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại một số địa phương - đến nay dư luận vẫn chờ kết quả xử lý vụ việc.
Lên top