Không học ngành Y Dược vẫn có thể làm trong bệnh viện, trung tâm y tế

TS Đoàn Lê Hoàng Tân và nhóm cộng sự đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vật liệu mới trong ứng dụng y sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
TS Đoàn Lê Hoàng Tân và nhóm cộng sự đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vật liệu mới trong ứng dụng y sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn
TS Đoàn Lê Hoàng Tân và nhóm cộng sự đẩy mạnh nghiên cứu phát triển vật liệu mới trong ứng dụng y sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top