Trường Đại học Y Hà Nội: Mở rộng tuyển sinh vào đại học 2021

Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.150 chỉ tiêu hệ chính quy năm 2021. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.150 chỉ tiêu hệ chính quy năm 2021. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Hà Nội tuyển 1.150 chỉ tiêu hệ chính quy năm 2021. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top