Tiết lộ học phí Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021

Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chưa thực hiện tự chủ, vì thế, học phí chưa có sự thay đổi nhiều. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chưa thực hiện tự chủ, vì thế, học phí chưa có sự thay đổi nhiều. Ảnh: Huyên Nguyễn
Trường Đại học Y Hà Nội sẽ chưa thực hiện tự chủ, vì thế, học phí chưa có sự thay đổi nhiều. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top