Khen thưởng 42 tập thể và nhà giáo mẫu mực của thủ đô

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung  trao cờ thi đua cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao cờ thi đua cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao cờ thi đua cho những tập thể, cá nhân xuất sắc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM