Học sinh, phụ huynh phản đối về bỏ cộng điểm nghề khi tuyển sinh lớp 10