Học sinh lớp 2 không biết đọc không phải nguyên nhân khiến hiệu trưởng từ chức

Trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A.
Trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A.