Hiệu trưởng trường chuẩn quốc gia từ chức vì học sinh lớp 2 không biết đọc

Trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A.
Trường tiểu học thị trấn Lịch Hội Thượng A.