Học phí đại học sẽ tăng theo giá, rút ngắn thời gian đào tạo xuống 3 năm

hời gian tới, các trường đại học sẽ được tự quyết mức học phí và học phí đại học sẽ tăng theo giá. Ảnh: Thành An
hời gian tới, các trường đại học sẽ được tự quyết mức học phí và học phí đại học sẽ tăng theo giá. Ảnh: Thành An
hời gian tới, các trường đại học sẽ được tự quyết mức học phí và học phí đại học sẽ tăng theo giá. Ảnh: Thành An