Hải Phòng, Hà Tĩnh “nói không” với VNEN

Kết quả lấy ý kiến phụ huynh về tự nguyện triển khai VNEN tại Trường Tiểu học Sơn Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: AC
Kết quả lấy ý kiến phụ huynh về tự nguyện triển khai VNEN tại Trường Tiểu học Sơn Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: AC
Kết quả lấy ý kiến phụ huynh về tự nguyện triển khai VNEN tại Trường Tiểu học Sơn Thủy - Hương Sơn - Hà Tĩnh. Ảnh: AC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top