Hà Nội xóa nói ngọng "l, n": Sửa sao cho hiệu quả?

Ngay ở cấp tiểu học, học sinh đã được dạy để viết đúng chính tả.
Ngay ở cấp tiểu học, học sinh đã được dạy để viết đúng chính tả.