Hà Nội: Một học sinh tiểu học rơi từ tầng 4 xuống đất

Trường Tiểu học Dịch Vọng B. Ảnh Vnexpress
Trường Tiểu học Dịch Vọng B. Ảnh Vnexpress