Sập giàn giáo, 10 công nhân đang làm việc bị rơi xuống dưới

Giàn giáo bất ngờ nghiêng,  đổ sập khiến 10 công nhân đang làm việc bên trên bị rơi xuống dưới. Ảnh: CS PCCC
Giàn giáo bất ngờ nghiêng, đổ sập khiến 10 công nhân đang làm việc bên trên bị rơi xuống dưới. Ảnh: CS PCCC
Giàn giáo bất ngờ nghiêng, đổ sập khiến 10 công nhân đang làm việc bên trên bị rơi xuống dưới. Ảnh: CS PCCC
Lên top