Hà Nội chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2020

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội. Ảnh: Nam Phương
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội. Ảnh: Nam Phương
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm 2020 ở Hà Nội. Ảnh: Nam Phương
Lên top