GS Nguyễn Minh Thuyết sửng sốt trước hành vi của ông Thuận đối với cô giáo

Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.