ĐBQH Trương Trọng Nghĩa: Khai trừ ông Võ Hòa Thuận ra khỏi Đảng là đúng

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa.
Lên top