Sửa điểm thi ở Hà Giang: Cần sớm khởi tố để tránh phi tang chứng cứ và chạy tội

Quang cảnh cuộc họp báo chiều 17.7 (Ảnh: LĐO)
Quang cảnh cuộc họp báo chiều 17.7 (Ảnh: LĐO)
Quang cảnh cuộc họp báo chiều 17.7 (Ảnh: LĐO)
Lên top