Dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6: Phụ huynh lo “vỡ trận”

Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong 7 trường THCS ở Hà Nội thí điểm đào tạo hệ song bằng. Nguồn: THCS nghĩa tân
Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong 7 trường THCS ở Hà Nội thí điểm đào tạo hệ song bằng. Nguồn: THCS nghĩa tân
Trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) là một trong 7 trường THCS ở Hà Nội thí điểm đào tạo hệ song bằng. Nguồn: THCS nghĩa tân
Lên top