Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6

Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 vì hết thời gian thí điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 vì hết thời gian thí điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Hà Nội dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 vì hết thời gian thí điểm. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top