Hà Nội xem xét dừng tuyển sinh hệ song bằng lớp 6?

Việc thí điểm tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 ở Hà Nội đã thực hiện được 3 năm. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Hải.
Việc thí điểm tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 ở Hà Nội đã thực hiện được 3 năm. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Hải.
Việc thí điểm tuyển sinh hệ song bằng lớp 6 ở Hà Nội đã thực hiện được 3 năm. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Hải.
Lên top