Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đơn xin nghỉ học để cổ vũ U.23 Việt Nam gây “bão” mạng

Học sinh viết đơn xin nghỉ học để cổ vũ bóng đá. Ảnh: FB
Học sinh viết đơn xin nghỉ học để cổ vũ bóng đá. Ảnh: FB