Đơn xin nghỉ học để cổ vũ U.23 Việt Nam gây “bão” mạng

Học sinh viết đơn xin nghỉ học để cổ vũ bóng đá. Ảnh: FB
Học sinh viết đơn xin nghỉ học để cổ vũ bóng đá. Ảnh: FB
Học sinh viết đơn xin nghỉ học để cổ vũ bóng đá. Ảnh: FB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM