Nhiều trường cho học sinh nghỉ học cổ vũ U23 Việt Nam gặp U23 Qatar

Hoạt động tập thể tại Trường THPt Thái Phiên, Hải Phòng.
Hoạt động tập thể tại Trường THPt Thái Phiên, Hải Phòng.
Hoạt động tập thể tại Trường THPt Thái Phiên, Hải Phòng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top