Điểm thi bất thường ở Lạng Sơn: Tổ công tác đề nghị được chấm thẩm định bài thi môn Ngữ văn