Bất thường điểm thi ở Sơn La: Trường chuyên có nhiều thí sinh đạt điểm cao vượt trội lên tiếng

Thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn Trường THPT chuyên Sơn La - lên tiếng về việc trong lớp có học sinh đạt được điểm thi cao vượt trội ở tất cả các môn.
Thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn Trường THPT chuyên Sơn La - lên tiếng về việc trong lớp có học sinh đạt được điểm thi cao vượt trội ở tất cả các môn.
Thầy Lò Thanh Sơn - giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Văn Trường THPT chuyên Sơn La - lên tiếng về việc trong lớp có học sinh đạt được điểm thi cao vượt trội ở tất cả các môn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM