Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi ở Hà Giang đối mặt án phạt nào?

Ông Vũ Trọng Lương. Ảnh Thành Chung
Ông Vũ Trọng Lương. Ảnh Thành Chung