Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2020 dự kiến tăng 1-2 điểm

PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Huyên Nguyễn
PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Huyên Nguyễn
PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top