Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020: Cao nhất 25,54 điểm

Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020: cao nhất 25,54 điểm. Ảnh: Chân Phúc
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020: cao nhất 25,54 điểm. Ảnh: Chân Phúc
Điểm chuẩn Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020: cao nhất 25,54 điểm. Ảnh: Chân Phúc
Lên top