Sau 2 ngày lọc ảo, điểm chuẩn đại học năm 2020 tăng cao

Điểm chuẩn năm 2020 sẽ công bố tới thí sinh và phụ huynh từ 17h ngày 4.10. Ảnh: Mai Dung
Điểm chuẩn năm 2020 sẽ công bố tới thí sinh và phụ huynh từ 17h ngày 4.10. Ảnh: Mai Dung
Điểm chuẩn năm 2020 sẽ công bố tới thí sinh và phụ huynh từ 17h ngày 4.10. Ảnh: Mai Dung
Lên top