Điểm chuẩn Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội tăng "sốc"

Lên top