Đáp án môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia 2018 - các mã đề 417, 418, 421

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn.