Thi tổ hợp KHTN: Gợi ý đáp án đầy đủ nhất 24 mã đề môn Sinh học THPT quốc gia 2018

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại điểm thi THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại điểm thi THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn.
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại điểm thi THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ảnh: Hải Nguyễn.