Đào tạo mỹ thuật ứng dụng gắn với thực tiễn doanh nghiệp

TS Trương Tiến Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.
TS Trương Tiến Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.
TS Trương Tiến Tùng - Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội phát biểu khai mạc Hội thảo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top