Đại học Thủy Lợi công bố phương án tuyển sinh 2019

Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong giờ làm bài tập trên lớp. Ảnh minh họa: ĐH Thủy Lợi.
Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong giờ làm bài tập trên lớp. Ảnh minh họa: ĐH Thủy Lợi.
Sinh viên Trường Đại học Thủy lợi trong giờ làm bài tập trên lớp. Ảnh minh họa: ĐH Thủy Lợi.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top