Trường Quân đội có thể có đề án tuyển sinh riêng năm 2019

Dự kiến, các trường Quân đội có thể xây dựng đề án tuyển sinh riêng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Dự kiến, các trường Quân đội có thể xây dựng đề án tuyển sinh riêng. Ảnh: Huyên Nguyễn
Dự kiến, các trường Quân đội có thể xây dựng đề án tuyển sinh riêng. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top