Đại học Công nghiệp Hà Nội tiếp thu, xử lý sự việc Báo Lao Động nêu

Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thu tiền "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ của sinh viên.
Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thu tiền "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ của sinh viên.
Giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thu tiền "chống trượt" đầu ra ngoại ngữ của sinh viên.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top