Cơ quan chức năng thông tin chính thức về vụ BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành