Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cơ quan chức năng thông tin chính thức về vụ BTV Minh Tiệp bị tố bạo hành