MC Minh Tiệp bị tố bạo hành em vợ: Các cơ quan chức năng vào cuộc

MC Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành trong nhiều năm
MC Minh Tiệp bị em vợ tố bạo hành trong nhiều năm