Cô giáo tiểu học làm phim hoạt hình, sáng tạo phần mềm hỗ trợ học

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trường Tiểu học Việt Nam – Cu Ba, quận Ba Đình.
Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trường Tiểu học Việt Nam – Cu Ba, quận Ba Đình.
Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa - Trường Tiểu học Việt Nam – Cu Ba, quận Ba Đình.
Lên top