Giáo dục 24h: Vì sao buổi thực nghiệm vắng mặt bà Nguyễn Bích Quy?

Bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong.
Bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong.
Bà Nguyễn Bích Quy vắng mặt trong buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top