Cô giáo 9X về quê vận động trẻ em đến lớp học tiếng Anh miễn phí

Lớp học tiếng Anh miễn phí đa phần là trẻ em dân tộc Thái tại Bản Cằng. Ảnh: A.Đ.
Lớp học tiếng Anh miễn phí đa phần là trẻ em dân tộc Thái tại Bản Cằng. Ảnh: A.Đ.
Lớp học tiếng Anh miễn phí đa phần là trẻ em dân tộc Thái tại Bản Cằng. Ảnh: A.Đ.
Lên top